Help, wat is er nu allemaal weer veranderd?

 In Uncategorized

Elk jaar past de overheid haar belastingmaatregelen aan. Zo was er ook voor 2021 een nieuw Belastingplan. Dat betekent dat er ook nu weer van alles is veranderd. Net als je denkt dat je het door hebt, zijn de regels alweer anders en wordt er op bepaalde zaken meer of minder belasting geheven dan het jaar ervoor.

Wat zijn de belangrijkste veranderingen voor dit jaar:

  • Hier had je vast al wel wat over gehoord: De tarieven voor de overdrachtsbelasting zijn aangepast. Dit is de belasting die je moet betalen bij de aankoop van een huis. De overheid gunt starters een steuntje in de rug en heft bij kopers tot 35 jaar eenmalig geen overdrachtsbelasting. Vanaf 1 april geldt daarbij als voorwaarde dat de aangekochte woning niet duurder is dan 4 ton. Ben je geen starter of ouder dan 35 jaar maar ga je wel zelf in de aangekochte woning kopen dan betaal je 2% overdrachtsbelasting. Dat tarief gold eerder ook voor beleggers maar die betalen voortaan 8%.
  • Werk je, dan betaal je belasting over je inkomen. Maar omdat de overheid graag wil dat we werken worden er op deze belasting ook een aantal kortingen verleend. En ook daarin vallen veranderingen te melden. De arbeidskorting, de algemene heffingskorting en de ouderenkorting zijn verhoogd. Voor sommige inkomens is de combinatiekorting iets omlaaggegaan.
  • Heb je spaargeld, beleggingen of ander vermogen zoals bijvoorbeeld een vakantiehuisje, dan kan het zijn dat je daarover ook belasting betaalt. Maar daarvoor geldt wel een drempel. Over dat eerste deel van je vermogen wordt geen belasting geheven. Die vrijstelling was ruim 30.000 euro maar is dit jaar flink verhoogd naar 50.000 euro. Het tarief wat je betaalt over het meerdere is wel iets omhooggegaan van 30 naar 31%.
  • Heb je een koophuis dat je zelf ook bewoond dan mogen de rente die je betaalt voor je hypotheek en bepaalde kosten die je voor je eigen woning maakt onder bepaalde voorwaarden worden afgetrokken, maar die aftrek wordt dit jaar verder afgebouwd en is over 2021 nog maximaal 43%.
  • Het eigenwoningforfait, een belasting die je verschuldigd bent over de waarde van de door jouzelf bewoonde koopwoning, is voor huizen met een WOZ-waarde tot 1,11 miljoen euro verlaagd naar 0,5%.
  • Werk je als zelfstandige dan kom je als je aan bepaalde voorwaarden voldoet in aanmerking voor zelfstandigenaftrek, waardoor je minder belasting verschuldigd bent over het inkomen dat je hiermee realiseert. Deze zelfstandigenaftrek wordt de komende jaren stapsgewijs afgebouwd. Per 1 januari 2021 is de aftrek met 360 euro verlaagd

Dit is een aantal van de veranderingen die per 1 januari zijn ingegaan. Dergelijke wijzigingen en overige wet- en regelgeving kunnen van invloed zijn op je financiƫle situatie of een rol spelen als je voor belangrijke beslissingen staat. Ook als er in je persoonlijke omstandigheden geen grote veranderingen zijn, is het daarom raadzaam om regelmatig de vinger aan de pols te houden.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search