Afwikkeling van uw nalatenschap

De afwikkeling van een nalatenschap is een lastige en vaak langdurige aangelegenheid en vergt de nodige juridische en financiële kennis. Na het overlijden van een naaste zijn er veel beslissingen te nemen en moet er veel geregeld worden. Dat is in zo’n verdrietige tijd niet gemakkelijk. Komdeur Personal Finance kan veel werk en zorgen uit handen nemen.

Hoe heeft u de afwikkeling geregeld?

Vraagt u zich weleens af wat u kunt doen om te zorgen dat de afwikkeling van uw nalatenschap straks goed verloopt? Of een en ander goed geregeld is in uw testament? Wat het betekent om een executeur te benoemen? Of wie deze zaken voor u regelt als u er niet meer bent?  Als lid van de Nederlandse Organisatie van Executeurs kunnen wij u helpen om de afwikkeling van uw nalatenschap goed voor te bereiden. Daarnaast bieden wij ondersteuning aan erfgenamen als zij daar behoefte aan hebben.

Als erfgenamen er tegenop zien of er niet toe in staat zijn dan kan Komdeur Personal Finance de gehele nalatenschap afwikkelen. Zijn de verhoudingen tussen de erfgenamen dusdanig verstoord dat daardoor de afwikkeling van de nalatenschap stagneert, dan zetten wij ons in om de gestrande nalatenschap weer vlot te trekken.

Een executeur benoemen

Wilt u nu al zeker zijn van een soepele afwikkeling? Dan kunt u Komdeur Personal Finance als executeur benoemen in uw eigen testament. Daarmee geeft u ons de wettelijke bevoegdheid om na uw overlijden alles te regelen.

Als de tijd daar is dan zorgen wij dat uw testament zorgvuldig, respectvol en volledig in uw geest wordt uitgevoerd. Uw erfgenamen worden ontlast en hoeven zelf niets te doen. We houden hen goed op de hoogte, stemmen af  over te maken keuzes en leggen bij de afronding volledige verantwoording af. Ook als u op deelterreinen vragen heeft rondom de afwikkeling van een nalatenschap kunt u bij ons terecht. Zo helpen wij u met de uitleg van het testament, met juridische aspecten, met de erfbelasting of bij praktische aangelegenheden.

Onze werkwijze

1. Vrijblijvend kennismaken

Een kennismaking met Komdeur Personal Finance is geheel vrijblijvend. Tijdens een half uur durend gesprek horen wij graag wat uw wensen zijn en onderzoeken we op welke manier wij u van dienst zouden kunnen zijn. Als we samen tot de conclusie komen dat we u kunnen helpen, dan maken we heldere afspraken over hoe we de werkzaamheden gaan uitvoeren.

2. Uw situatie en wensen in kaart brengen

Kiest u voor onze dienstverlening dan volgt een gesprek waarbij wij uw situatie en uw wensen in detail in kaart brengen. Tijdens dit gesprek gaan we ook verder in op de stappen die we gaan zetten om uw vraag te beantwoorden. En we bespreken  welke documentatie wij graag van u ontvangen. In een opdrachtbevestiging vatten wij onze afspraken met u samen.

3. Aan het werk

Wij bekijken samen met u wat er al geregeld is in testamenten en in hoeverre dit moet worden aangepast om uw wensen ten aanzien van de afwikkeling te realiseren. Wilt u een executeur benoemen? Zo ja: wie, en welke bevoegdheden wilt u hem of haar  geven? En heeft u gedacht aan een toezichthouder? We helpen u om de eventuele aanpassingen in het testament te maken, de volmacht op te stellen en alle betrokkenen goed te informeren. Benoemt u ons als executeur, dan voeren wij uw wensen te zijner tijd naar eer en geweten voor u uit.

Start typing and press Enter to search